Longplay HV Music Oy:n tietosuojaseloste

1.Rekisterin pitäjä

Longplay HV Music Oy
Y-tunnus: 1638420-5
Sepänkatu 20 C 45, 80100 Joensuu
Puh. 041-536 3666
Tietosuoja-asioissa yhteydenotot osoitteeseen info@longplaymusic.net

 2. Rekisterin nimi

Longplay HV Music Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn määrittelyt

Olemme analysoineet, mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa asiakasrekisterimme osalta. Olemme muun muassa määritelleet, millaisia tietoja kerätään ja tallennetaan ja miten kauan tietoja säilytetään. Henkilötietoja ei käsitellä tai säilytetä tarpeettomasti ja kaikki tarpeettomat tiedot poistetaan. Henkilötietojen säilytysaikoja määriteltäessä on huomioitu muu lainsäädäntö ja sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat henkilötietojen säilytysvelvollisuuteen.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan henkilö, jonka työnkuva vaatii tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu laadittujen periaatteiden mukaisesti, joita ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys sekä luottamuksellisuus. Periaatteet huomioidaan käytännön tasolla toiminnassamme. Manuaaliset, henkilötietoja sisältävät asiakirjat käsitellään ohjeiden mukaisesti ja henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti digitaalista.

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta. Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella. Uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä tapahtuvat henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on annettu uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
 
4. Mitä tietoja kerätään

Keräämme asiakkailta vain ne tiedot joita tarvitaan tilausten lähettämiseen sekä keikkojen buukkailuun tarvittavat tiedot.

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tilausten käsittelyyn ja laskutukseen, palvelujen myyntiin ja markkinointiin, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen, asiakaspalveluun ja viestintään, tapahtumien järjestämiseen ja tapahtumatilojen hallintaan. Suoramarkkinointirekisterin tietoja käytetään vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Longplay HV Music Oy:n asiakasrekistereistä, rekisteröidyltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista internet-lähteistä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietoturva

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla ja ne on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain sen työntekijän toimesta, jonka työnkuvaan se kuuluu.
 

9. Henkilökunnan tietosuojaosaaminen

Seuraamme aktiivisesti alan tietosuojakäytänteitä ja huolehdimme henkilökunnan tietosuojaosaamisen tasosta.
 

10. Asiakkaan oikeudet

Rekisteröity voi käyttää kaikkia tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@longplaymusic.net. Tietopyyntöihin reagoimme mahdollisimman pikaisesti. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia ovat: oikeus tietoihin, tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, siirtämiseen tiedot toiseen järjestelmään. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa huomioidaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset määritykset, velvoitteet ja rajoitukset.

 

Longplay HV Music Oy, Sepänkatu 20 C 45, 80100 Joensuu.